Przychody i zarobki architektów w Europie

Jak wynika z badań przeprowadzonych w roku 2015 przez Architects’ Council of Europe na grupie 18.000 czynnych zawodowo architektów – średnia wartość rocznego wynagrodzenia wynosi 29.070 €. Jak się okazuje ujemną stopę wzrostu przychodów wykazały osoby prowadzące 1-osobową praktykę zawodową. Natomiast praktyki liczące zespół 2-5 osobowy i większe  wykazały dodatni wskaźnik przychodów z prowadzonej działalności projektowej.

tabela 1

PPP* – wartość uwzględnia tzw. Parytet Siły Nabywczej (z ang. Purchasing Power Parity), tak by kwoty wyrażały ich realną siłę nabywczą w poszczególnych krajach.

Zapraszamy do zapoznania się również z wynikami badań dotyczących wysokości przychodów praktyk architektonicznych z podziałem ze względu na wielkość.

 

tabela 2


 

W następnych artykułach poruszymy kwestię:

“Formy prawne prowadzenia działalności w zakresie architektury w Europie”

 

 

 

Tomek,